Dariusz Rymar – dyrektor Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim.