Dyr Sławomir Szenwald oprowadza po Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie