27 stycznia 2014
 Beata Wykrzykacz, dyrektor Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodzinš        w Gorzowie